Dr. de Vries

Dr. de Vries vindt het belangrijk om zijn patiënten goed in te lichten en de verwachtingen te managen. Hij hecht veel waarde aan een open en transparant gesprek waarbij hij weet wat iemand verwacht en wat hij er aan kan doen om zoveel mogelijk tot die verwachting te kunnen voldoen. Maar de Vries zal zijn patiënt ook altijd inlichten als het niet mogelijk is of dat de verwachtingen niet realistisch zijn.

“De enige manier om een goed beeld te vormen is door er samen over te praten”